Měsíc: Srpen 2016

Na kongresu ISPRS (12.-19.7. 2016) v Praze přednesla Jana Müllerová příspěvek „Does the data resolution/origin matter? Satellite, airborne and UAV imagery to tackle plant invasions“, který také vyšel jako článek v odborném časopise The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

Číst dál