V červnu jsme prezentovali náš koncept využití bezpilotních systémů (UAS) pro studium časoprostorové dynamiky vegetace na druhém UAS EARSeL workshopu.