Jana Müllerová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.
Fakulta životního prostředí, Katedra geoinformatiky
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

e-mail: jana.mullerova(at)ujep.cz


Partneři

Letecký ústav VUT Brno
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
Petr Dvořák

Botanický ústav AV ČR v.v.i.
Odd. GIS a DPZ
Zámek 1
25243 Průhonice