• Základní primární funkčností geoportálu je interaktivní vizualizace výskytů invazních druhů v podobě mapové aplikace s tematickým obsahem, podpořené zdroji dat DPZ (UAV data, družicová data apod.).
  • Geoportál nabízí prostředí pro evidenci výskytů s případnou možností zapojení širší veřejnosti pro podporu mapování v podobě záznamu výskytu definovaných invazních druhů. Datová základna pak může sloužit jako zdroj pro další analytické potřeby.
  • Navržená struktura dále umožňuje nadstavbové funkce a rozšířené možnosti vizualizace výsledků, základní prostorové dotazy a analýzu geografických vztahů a závislostí výskytu invazních druhů v zájmové oblasti nebo srovnání analytických jednotek.
  • geoportál je dostupný na adrese:   invaznidruhy.gisat.cz