METODY BEZPILOTNÍHO SNÍMKOVÁNÍ

Pozemní šetření je časově náročné a velmi nákladné a je proto složité zabezpečit jeho pravidelná opakování. Metody dálkového průzkumu se proto jeví jako velmi perspektivní pro detekci invazních rostlin. Díky flexibilitě snímkování a nízkým nákladům vidíme velký potenciál pro využití bezpilotních prostředků (UAV). V rámci projektu vyvíjí tým Leteckého ústavu VUT v Brně bezpilotní systém optimalizovaný pro detekci invazních druhů.

Vzhledem k rozloze zájmových lokalit, potřebnému rozlišení a operativnosti využití byla zvolena bezpilotní platforma s pevnou nosnou plochou. V počátečních fázích projektu bylo využíváno stávajícího bezpilotního systému VUT 720. Jedná se o bezpilotní systém, jehož vzdušná část využívá platformu typu elektricky motorizovaný kluzák s rozpětím 2,6 m.

V průběhu roku 2015 byly prováděny testovací lety na inovované platformě s označením VUT 712, schopné nést VIS i NIR kameru současně a pořizovat synchronizovaný záznam. Bude taktéž testováno stabilizované uložení snímacích kamer v rámci zlepšení parametrů získávaných snímků.

V roce 2016 jsme testovali další generaci letounu. Pod názvem VUT713 se skrývá inovovaný systém s novou VIS a NIR kamerou schopný synchronního snímání. Systém je navíc osazen GNSS přijímačem pro přesnější geotagování snímků. Nadále probíhá testování na zájmových lokalitách, jehož výsledky průběžně zapracováváme do připravované metodiky.

Finální parametry optimalizovaného bezpilotního prostředku byly stanoveny na základě provozních zkušeností ze snímání zájmových lokalit a z vyhodnocení těchto dat.