Cílem našeho projektu je doporučit nejlepší postup efektivního monitoringu vybraných invazních druhů, který bude založen na automatickém zpracování dat z dálkového průzkumu Země (bezpilotní prostředky, satelitní snímky).

Během první fáze projektu učíme naše automatické klasifikační algoritmy rozpoznávat jednotlivé druhy a snímkujeme proto místa, kde víme, že se druhy v hojné míře vyskytují. Vycházíme z naší znalosti různých míst v ČR a z dat od kolegů vědců. Přestože moderní databáze výskytů zahrnují mnohé lokality, často nemohou konkurovat znalostem místních obyvatel. Zvlášť v případě invazních druhů, jejichž výskyt se rychle mění.

Právě proto je pro nás vaše znalost okolí velmi cenná a nabízíme vám možnost zapojení se do projektu. Pilotní kampaň je určená především pro školy zapojené do programu GLOBE v České republice, ale zúčastnit se může každý.

Aktivním školám, které se zapojí, nabízíme: 

  • smysluplnou aktivitu pro žáky 
  • současný satelitní snímek okolí školy v nepravých barvách s vyznačenými nalezenými druhy (případně i školou … )
  • možnost přednášky odborníka na téma rostlinné invaze, využití dálkového průzkumu Země, vegetační pokryv (po vzájemné dohodě) 
  • dobrý pocit

Veřejnosti nabízíme

  • možnost přispět k českému výzkumu
  • dobrý pocit

Zapojení je jednoduché, stačí si stáhnout aplikaci ODK Collect do telefonu nebo tabletu, nastavit adresu a vyplnit v terénu záznamový formulář (funguje i offline), který následně odešlete.  

Návod na práci s aplikací ODK Collect v PDF (1.1 MB)

Pilotní kampaň byla spuštěna 8. 4. 2015.

Stačí jen nainstalovat program a přečíst návod.

Zájemcům z řad veřejnosti je určen formulář invazni_verejne_2015

Pro motivaci žáků můžete využít třeba příspěvek ČRO Leonardo, který se Invazními druhy zabývá a zmiňuje mnoho zajímavostí, krátký článek na GLOBE blogu nebo náš komiks, který nakreslil Honza Janák.

Kontaktní osoba: Josef Brůna – josef.bruna+invaze@gmail.com