Jana Mullerová referovala o našem výzkumu na výroční konferenci EUROSITE „‘Zooming’ in on European natural site management – from plan to action!“ (2. – 5. 11 2020). Mezinárodní síť EUROSITE slouží k propojení evropských nevládních a vládních organizací zabývajících se ochranou přírody, kterým prostřednictvím webinářů, seminářů a kurzů zprostředkuje odborné informace a přináší příklady dobré praxe v ochraně přírody.