Náš projekt INTER-COST Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále byl podpořen MŠMT. Začíná už v červenci 2018.