„LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

V rámci konference pořádané Karlovarským krajem prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu byl diskutován aktuální stav a výhled řešení projektu likvidace invazních plodin v kraji, jenž je jeden z nejvíce zasažených krajů v rámci ČR.
V rámci konference zazněla řada příspěvků týkající se metod a úspěšnosti likvidace zejména bolševníku, netýkavky a různých druhů křídlatek. Druhý den následovala terénní exkurze do oblastí, kde aktivně proběhla likvidace. V rámci konference by prezentován i projekt invazních rostlin.