Projektový tým představil projekt využití RPAS pro plánovanou detekci a monitoring invazních rostlin na workshopu v Telči pořádaném ČVUT Praha.

Workshop se konal v prostorách ČVUT v historickém centru Telče ve dnech 11.–12. listopadu 2014. Odborná akce zahrnovala aktuální příspěvky z oblasti DPZ, fotogrammetrie a laserového skenování, speciální sekce se pak věnovala problematice RPAS (Remotely piloted aircraft systems, starší název UAV či UAS).

Prezentace Invaze
Abstrakt příspěvku
Sborník z workshopu