Na IAVS Symposiu v Brémách, 14 – 19. 7 2019, spoluorganizujeme Special Session na téma „Remote Sensing of Vegetation for Biodiversity Research“. Abstrakty se přihlašují do 17. 3 2019 na stránkách konference http://iavs.org/2019-Annual-Symposium/Home.aspx

Nashledanou v Brémách!