Autor: Jana

Výstava Botanické příběhy, svět rostlin od poznání k využití se koná v rámci 125. výročí Akademie věd ČR, byla otevřena koncem dubna a potrvá do 13. 9. 2015. V rámci výstavy se můžete dozvědět mnohé zajímavosti ze světa rostlin včetně informací o invazních druzích, především těch, které zde sledujeme. Výstava formou sedmi příběhů přiblíží současný […]

Číst dál

e dnech 12. – 13. května 2015 se v Praze konal 4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus, konference o využívání dat dálkového průzkumu Země se zaměřením na data programu Copernicus, který nesl tentokrát podtitul „Družicová a UAV data pro životní prostředí“. V této sekci byl prezentován náš projekt, který vzbudil značný zájem. Prezentace J. Müllerová, P. Dvořák, […]

Číst dál

Projektový tým představil projekt využití RPAS pro plánovanou detekci a monitoring invazních rostlin na workshopu v Telči pořádaném ČVUT Praha. Workshop se konal v prostorách ČVUT v historickém centru Telče ve dnech 11.–12. listopadu 2014. Odborná akce zahrnovala aktuální příspěvky z oblasti DPZ, fotogrammetrie a laserového skenování, speciální sekce se pak věnovala problematice RPAS (Remotely piloted aircraft systems, starší název UAV či UAS). Prezentace […]

Číst dál

„LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“ V rámci konference pořádané Karlovarským krajem prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu byl diskutován aktuální stav a výhled řešení projektu likvidace invazních plodin v kraji, jenž je jeden z nejvíce zasažených krajů v rámci ČR.V rámci konference zazněla řada příspěvků týkající se metod a úspěšnosti likvidace zejména bolševníku, netýkavky a různých […]

Číst dál

Na podzim 2014 byl zahájen projekt detekce a monitoringu invazních plodin pomocí metod DPZ V první fázi projektu byly zahájeny přípravné práce. Kromě úvodních testovacích letů UAV na vytipovaných lokalitách pro testovací účely byly také pořizeny družicové snímky pro několik území zejména na SZ Čech. Součástí přípravných prací bylo vytvoření webového projektového portálu, který bude […]

Číst dál